Bjerkaker LearningLab

Bjerkaker LearningLab

Kratko ime: BLL

Sedež: Lyseskrenten 15, 0383 Oslo

Tel: + 479 06066 289

Email: sturlabjerkaker@gmail.com

 

Bjerkaker LearningLab (BLL) je majhna nevladna organizacija, neprofitno podjetje na Norveškem, ki ga vodi Sturla Bjerkaker s partnerji.

Sturla Bjerkaker je dolgoletni in izkušeni izobraževalec odraslih z angažmaji tako na Norveškem kot v tujini. Njegove trenutne dejavnosti so vodenje projektov, vrednotenje projektov, poučevanje in usposabljanje odraslih. Ima izkušnje kot generalni sekretar/direktor Norveškega združenja za izobraževanje odraslih in Združenja za prilagojeno izobraževanje odraslih. Bil je tudi ravnatelj Nordijske ljudske univerze, ki jo vodi Nordijski svet ministrov. Ima univerzitetno izobrazbo iz pedagogike/izobraževanja odraslih, sociologije in družboslovja. Napisal je več knjig in člankov o učenju odraslih. Bil je član upravnega odbora Evropskega združenja za izobraževanje odraslih in Mednarodnega sveta za izobraževanje odraslih. Od leta 2014 je član mednarodnega hrama slavnih za izobraževanje odraslih in nadaljnjega izobraževanja, od leta 2018 pa je tudi član izvršnega odbora hrama slavnih. Je podpredsednik Seniornet Norway.

Kompetence:

 • Andragogika/pedagogika, splošno izobraževanje in izobraževanje odraslih, študijski krožki.
 • Razsežnosti demokracije in aktivnega državljanstva
 • Aktivno in kakovostno staranje in učenje skozi vse življenje
 • Ogroženi mladi, osip, nove priložnosti za depriviligirana območja
 • Načrtovanje in organizacija študijskih potovanj in obiskov na Norveškem in v tujini
 • Vodenje projektov, predstavitve in poučevanje/usposabljanje v okviru projektov.

Bjerkaker LearningLab (BLL) is a small NGO not-for-profit enterprise in Norway run by Sturla Bjerkaker and partners.

Sturla Bjerkaker is a long standing and experienced adult educator with engagements both in Norway and abroad. His present activities are project management, project evaluation, teaching and training adults. He has a background as general secretary/director for the Norwegian Association for Adult Learning and for the Association for adapted adult education. He has also been principal and director for the Nordic Folk Academy run by the Nordic Council of Ministers. He has university degrees in pedagogy/adult education, sociology and social science and has written several books and articles e.g. about adult learning. He has been board member of the European Association for the Education of Adults and the International Council for Adult Education. He is since 2014 a member of the International Adult and Continuing Education Hall of Fame and from 2018 also member of the Hall of Fame Executive Board. He is the vice chair of Seniornet Norway.

Competences:

 • Andragogy/pedagogy, adult learning and education, study circles
 • Dimensions of democrazy and active citizenship
 • Active and quality ageing and learning throughout life
 • Youth at risk, dropouts, new opportunities for deprived areas
 • Planning and organizing study tours and visits in Norway and abroad
 • Project management, presentations and teaching/training
 • Meeting’s management and facilitating group prosesses.

 

Skip to content