Vabilo k sodelovanju na dogodkih v okviru projekta FahrRAD – lokalni ponudniki

Vabilo!/Einladung!

 

FahrRAD je projekt, ki je sofinanciran iz Interreg Programa Slovenija-Avstrija 2021-2027. / FahrRAD ist ein Projekt, das durch das Interreg Slowenien-Österreich Programm 2021-2027 kofinanziert wird.

 

V začetku junija bomo skupaj s Športnim društvom Pliberk organizirali dva dogodka, na katerih se boste imeli priložnost predstaviti lokalni ponudniki (kmetije), ki ponujate domače, zdrave prigrizke. Osrednja tema dogodka je čezmejno kolesarjenje na prizorišče, kjer je predvideno pestro dogajanje. Na stojnicah se bodo predstavile različne organizacije, ki promovirajo zdrav način življenja. Na slovenski strani se bo dogodek odvijal 1. junija v Športnem parku Ugasle peči na Prevaljah, na avstrijski strani pa 15. junija v športnem parku Vidra vas. / Anfang Juni werden wir gemeinsam mit dem Sportverein Pliberk zwei Veranstaltungen organisieren, bei denen Sie die Gelegenheit haben werden, lokale Anbieter (Bauernhöfe) vorzustellen, die hausgemachte, gesunde Snacks anbieten. Das Hauptthema der Veranstaltung ist das grenzüberschreitende Radfahren zum Veranstaltungsort, wo eine breite Palette von Veranstaltungen geplant ist. Verschiedene Organisationen, die sich für eine gesunde Lebensweise einsetzen, werden sich an den Ständen präsentieren. Auf slowenischer Seite findet die Veranstaltung am 1. Juni im Sportpark Ugasle peči in Prevalje statt, auf österreichischer Seite am 15. Juni im Sportpark Vidra vas.

 

Kolesarsko popotovanje bomo popestrili z domačo kulinarično ponudbo, saj se boste na sami poti in na končnem dogodku s slastnimi zdravimi prigrizki predstavljale različne kmetije iz Slovenije in Avstrije. / Die Radtour wird durch lokale kulinarische Angebote bereichert, denn verschiedene Bauernhöfe aus Slowenien und Österreich präsentieren sich entlang der Strecke und bei der Abschlussveranstaltung mit köstlichen gesunden Snacks.

 

Torej, če ste kmetija, ki ponuja domače, zdrave prigrizke, vas vljudno vabimo, da se udeležite dogodka na Prevaljah ali v Pliberku in na stojnici, ki bodo postavljene na poti med Prevaljami in Pliberkom ter na končni lokaciji, ponudite vaše prigrizke. / Wenn Sie also ein Bauernhof sind, der selbstgemachte, gesunde Snacks anbietet, sind Sie herzlich eingeladen, an einer Veranstaltung in Prevalje oder Pliberk teilzunehmen und Ihre Snacks an einem Stand anzubieten, der auf der Strecke zwischen Prevalje und Pliberk und am Zielort aufgebaut wird.

 

Ker za naš dogodek potrebujemo le 6  kmetij (ponudnikov) smo se odločili, da bo izbor potekal po načelu, »kdor prvi pride, prvi melje«. Zato ne čakajte, in se hitro prijavite na elektronski naslov petra.verhovnik@alppeca.si. / Da wir nur 6 Betriebe (Lieferanten) für unsere Veranstaltung benötigen, haben wir beschlossen, die Auswahl nach dem Prinzip “Wer zuerst kommt, mahlt zuerst” vorzunehmen. Warten Sie also nicht und bewerben Sie sich schnell per E-Mail an petra.verhovnik@alppeca.si.

 

Stroške za pogostitev na stojnicah vam bomo povrnili! / Wir werden Ihnen die Kosten für die Erfrischungen an den Ständen erstatten!

 

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 059 09 10 85 (Petra Verhovnik). / Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 059 09 10 85 (Petra Verhovnik).

 

 

 

 

 

Skip to content