Vabilo k sodelovanju na dogodkih v okviru projekta FahrRAD – organizacije

Vabilo!/Einladung!

 

FahrRAD je projekt, ki je sofinanciran iz Interreg Programa Slovenija-Avstrija 2021-2027. / FahrRAD ist ein Projekt, das durch das Interreg Slowenien-Österreich Programm 2021-2027 kofinanziert wird.

 

V začetku junija bomo skupaj s Športnim društvom Pliberk organizirali dva dogodka, na katerih se boste imele priložnost predstaviti različne organizacije, ki promovirate zdrav način življenja. Osrednja tema dogodka je čezmejno kolesarjenje na prizorišče, kjer je predvideno pestro dogajanje. Na slovenski strani se bo dogodek odvijal 1. junija v Športnem parku Ugasle peči na Prevaljah, na avstrijski strani pa 15. junija v športnem parku Vidra vas. Kolesarsko popotovanje bomo popestrili z domačo kulinarično ponudbo, saj se bodo na sami poti in na končnem dogodku s slastnimi zdravimi prigrizki predstavljale različne kmetije iz Slovenije in Avstrije. / Anfang Juni werden wir gemeinsam mit dem Sportverein Pliberk zwei Veranstaltungen organisieren, bei denen Sie die Gelegenheit haben werden, verschiedene Organisationen zur Förderung einer gesunden Lebensweise kennenzulernen. Das Hauptthema der Veranstaltung ist das grenzüberschreitende Radfahren zum Veranstaltungsort, wo eine breite Palette von Veranstaltungen geplant ist. Auf slowenischer Seite findet die Veranstaltung am 1. Juni im Sportpark Ugasle peči in Prevalje statt, auf österreichischer Seite am 15. Juni im Sportpark Vidra vas. Die Radreise wird durch lokale kulinarische Angebote bereichert, da verschiedene Bauernhöfe aus Slowenien und Österreich ihre köstlichen gesunden Snacks entlang der Strecke und bei der Abschlussveranstaltung präsentieren werden.

 

Če menite, da ste organizacija, ki promovira zdrav način življenja ali k temu lahko na kakršen koli način pripomorete, vas vljudno vabimo, da se dogodka na Prevaljah in v Pliberku udeležite in na stojnici predstavite delovanje vaše organizacije. Vabimo vas, da to storite na atraktiven način, ki bo pritegnil obiskovalce in jim omogočil, da se bodo na samem dogodku tudi kaj novega naučili. Z udeležbo si boste lahko pridobili različna čezmejna partnerstva, nove podpornike, člane in aktivne akterje v vaših društvih. Poskrbeli bomo za pogostitev, različne aktivnosti, zabaven program in praktična darila za vse aktivne udeležence. / Wenn Sie eine Organisation sind, die eine gesunde Lebensweise fördert oder in irgendeiner Weise dazu beitragen kann, sind Sie herzlich eingeladen, an den Veranstaltungen in Prevalje und Pliberk teilzunehmen und die Aktivitäten Ihrer Organisation am Stand zu präsentieren. Wir laden Sie ein, dies auf eine attraktive Art und Weise zu tun, die die Besucher anzieht und ihnen die Möglichkeit gibt, auf der Veranstaltung selbst etwas Neues zu erfahren. Durch Ihre Teilnahme können Sie verschiedene grenzüberschreitende Partnerschaften, neue Unterstützer, Mitglieder und aktive Akteure in Ihren Verbänden gewinnen. Wir werden Erfrischungen, verschiedene Aktivitäten, ein unterhaltsames Programm und praktische Geschenke für alle aktiven Teilnehmer bereitstellen.

 

Na dogodku bo na voljo domač šmorn, božanske pice in raznovrstna ponudba napitkov. Dogodek je trajnostno naravnan, zato vse sodelujoče naprošamo, da razmišljamo o uporabi trajnostnih materialov in poskrbimo, da bomo na samem dogodku odgovorno ravnali z okoljem. / Bei der Veranstaltung wird es hausgemachten Schmorn, göttliche Pizzen und eine große Auswahl an Getränken geben. Da es sich um eine nachhaltige Veranstaltung handelt, bitten wir alle Beteiligten, über die Verwendung nachhaltiger Materialien nachzudenken und sicherzustellen, dass wir bei der Veranstaltung selbst umweltbewusst handeln.

 

Veseli bomo vašega sodelovanja. / Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

 

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 059 09 10 85 (Petra Verhovnik). / Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 059 09 10 85 (Petra Verhovnik).

 

 

 

 

Skip to content