V Mežiški dolini je premalo izkoriščen potencial medsektorskega in znotraj sektorskega sodelovanja, pri uresničevanju projektnih idej preko skupnih nastopov na trgu in več partnerskih prijav na evropske in nacionalne razpise. Zasebni (društva, zavodi, ustanove), javni (občine, javni zavodi) in gospodarski sektor (samostojni podjetniki, gospodarske družbe, zadruge) lahko skozi vzpostavljanje medsektorskih partnerstev bistveno lažje razvijejo podjetniške ideje in posledično razvijajo nove programe in produkte.

KOVAČNICA IDEJ PARTNERSTEV IN PRODUKTOV ZA BOLJŠI JUTRI

Prijavitelj operacije: Zavod KONC, soc.p.

Partnerji: Mladinski svet Ravne na Koroškem, A.L.P. PECA d.o.o.

Trajanje operacije:

  1. Faza: 1. 11. 2019 – 31. 5. 2020
  2. Faza: 1. 6. 2020 – 31. 12. 2020

V Mežiški dolini je premalo izkoriščen potencial medsektorskega in znotraj sektorskega sodelovanja, pri uresničevanju projektnih idej preko skupnih nastopov na trgu in več partnerskih prijav na evropske in nacionalne razpise. Zasebni (društva, zavodi, ustanove), javni (občine, javni zavodi) in gospodarski sektor (samostojni podjetniki, gospodarske družbe, zadruge) lahko skozi vzpostavljanje medsektorskih partnerstev bistveno lažje razvijejo podjetniške ideje in posledično razvijajo nove programe in produkte.

Operacija je promovirala socialno podjetništvo z namenom ustanavljanja novih socialnih podjetij, ki bodo zaposlovala mlade, ženske in starejše težje zaposljive osebe. Partnerji so s kreiranjem novih uspešnih medsektorskih partnerstev ustvarjali pogoje za kreiranje novih delovnih mest. Z usposabljanji in izobraževanji so dvignili kompetence ranljivim ciljnim skupinam predvsem mladim, starejšim in ženskam.

 

Skip to content