SPODBUJANJE PODJETNOSTI IN AKTIVIRANJE LOKALNIH ČLOVEŠKIH POTENCIALOV V MEŽIŠKI DOLINI

Prijavitelj: Območna Obrtno-podjetniška zbornica Ravne na Koroškem

Partnerji: A.L.P. Peca, d.o.o., Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem

Trajanje operacije: 18. 5. 2017 – 30. 6. 2018

 

Malo gospodarstvo, ki zajema mikro in mala podjetja ter samostojne podjetnike, ima pomembno vlogo tako v slovenskem, kot tudi v svetovnem gospodarstvu. V okviru projekta je bil izdelan in pilotno izveden program izobraževanja in usposabljanja za dvig kompetenc samozaposlenih in zaposlenih v malem gospodarstvu. Vzpostavljena je bila sekcija za mlade pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Ravne na Koroškem in oblikovana prva inovativna skupina 5 mladih za izvedbo podjetniškega programa za mlade. Pripravljene in izvedene so bile podjetniške delavnice za mlade na petih osnovnih šolah v Mežiški dolini. Osnovnošolcem Mežiške doline je bilo predstavljenih 10 različnih poklicev in dejavnosti, z aktivnim sodelovanjem podjetnikov in predstavnikov malega gospodarstva.

Skip to content