Spremembe gradbene zakonodaje – SPOT delavnica za podjetnike

Svetovalna točka SPOT Svetovanje Koroška organizira in vabi na brezplačno delavnico za podjetnike, ki delujejo na področju gradbenih dejavnosti, kjer boste lahko od strokovnjakov izvedeli o vsebini novega Gradbenega zakona (GZ-1). Prikazane bodo primerjave in opomniki na spremembe med starim GZ in novim GZ-1, ki se je začel uporabljati 1. 6. 2022.
PROGRAM:
PRVI DEL (trajanje predavanja 8.00 – 10.30)
Vsebina: GRADBENI ZAKON GZ-1
• Splošne določbe
• Bistvene in druge zahteve
• Projektiranje
• Postopkovne določbe
• Izvajanje gradnje
• Uporabno dovoljenje
• Inšpekcijski nadzor in
• Kazenske določbe
• Prehodne in končne določbe (legalizacija – splošno)

DRUGI DEL (trajanje predavanja 11.00 – 12.00)
Vsebina: PODZAKONSKI AKTI
• Uredba o razvrščanju objektov
• Pravilnik o začasnih objektih
• Tehnične smernice o razvrščanju objektov

Člani IZS in ZAPS bodo imeli možnost pridobitve kreditnih točk za izobraževanje (3 točke).

IZVAJALKA:
Helena Kovač je pooblaščena arhitektka z več kot 25 letnimi izkušnjami pri odgovornem projektiranju, vodenju projektantske skupine in vodenju gospodarske družbe GEOPLAN d.o.o.. Ob delu v projektantski praksi že od leta 2006 sodeluje z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, predvsem na področju zakonodaje ter dobre arhitekturne prakse. V procesu sprejemanja nove prostorsko gradbene zakonodaje je tvorno sodelovala kot komisarka za zakonodajo pri ZAPS. Stalno se izobražuje na področju trajnostne in skoraj nič energijske gradnje (licenca za izdelavo energetskih izkaznic, DGNB consultant, Prof / Trac trainer).

TERMIN IN LOKACIJA:
Četrtek, dne 29.9.2022 med 8.00 in 12.00 uro
MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec, predavalnica P1 v tretjem nadstropju.

PRIJAVE:
Obvezne pisne prijave na tej POVEZAVI, do 27. 9. 2022.
Za več informaciji smo na razpolago na info@podjetniskicenter-sg.si in na 02 88 42 927.

Delavnica je za udeležence brezplačna.
Za SPOT svetovanje Koroška:
Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aktivnost se financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti iz akcijskega načrta SPOT svetovanje KOROŠKA: »Usposabljanje in delavnice.«

Skip to content