KROŽNI NAČIN ŽIVLJENJA

Prijavitelj: Območna Obrtno-podjetniška zbornica Ravne na koroškem

Partnerji: A.L.P. Peca d.o.o. in Društvo Koroški medgeneracijski center

Trajanje operacije:

  1. Faza: 1. 9. 2019 – 31. 5. 2020
  2. Faza: 1. 6. 2020 – 31. 12. 2020

 

V Sloveniji je bilo na temo krožnega gospodarstva že kar nekaj razprav, pa vendar je informiranost nizka, poznavanje te teme pa zelo slaba. Ker tudi v Mežiški dolini nivo ozaveščenosti na to temo ne odstopa kaj preveč od slovenskega povprečja, je bila pripravljena operacija za prvi korak k večji informiranosti in poznavanju teme… mogoče tudi  drugi korak k prepoznavanju možnih pobud, predlogov in ukrepov, ki izvirajo iz prakse in so usmerjeni k doseganju dolgoročnega cilja prehoda v nov, zdravorazumski model gospodarjenja.

Na OŠ Prežihovega Voranca je potekal krožek, kjer so učenci zbrali predloge in nasvete za manjše spremembe v vsakdanjem življenju, ki pozitivno vplivajo na varovanje okolja. Z izdelanimi letaki in plakati so potem ozaveščali svoje vrstnike in širšo javnost. Pripravljenih je bilo več delavnic za različne panoge malega gospodarstva, na katerih so zainteresirani predstavniki prejeli informacije o krožnem načinu gospodarstva, v povezavi z njihovo dejavnostjo. Organiziranih je bilo več strokovnih predavanj, kjer so udeleženci pridobili točne informacije o pravilnem ravnanju z različnimi vrstami odpadkov in o energetski varčnosti, kar je predvsem pomembno za podjetja. Na raznih dogodkih za splošno javnosti, so udeleženci pridobili informacije o lokalnih akterjih, ki delujejo na področju ekologije in o možnostih varčevanja s pravilnimi spremembami v vsakdanjem življenju.

Skip to content