+386 (0)2 82 17 860
info@alppeca.si

foto1

A. L. P. P E C A

foto1

SPOT svetovanje Koroška

foto1

SPOT svetovanje Koroška

foto1

ESRR

foto1

EKSRPEUROPE DIRECT

Informacijska točka Europe Direct Koroška je ena izmed več kot 400 informacijskih točk, razporejenih po celotni Evropski uniji.

Preberi več...

LAS Mežiške doline

Nabor LAS – ovih operacije, ki so bile uspešno oddane in potrjene s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Preberi več...

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc

Brezplačno izobraževanja na področju računalniške in digitalne pismenosti

Preberi več...

SPOT svetovanje KOROŠKA

SPOT svetovanje KOROŠKA Uradne ure: Ponedeljek in torek od 8.00 do 14.00 Sreda od 11.00 do 17.00 Petek od 7:00 do 13:00

Preberi več...

Info

Prijava na nove informacije A.L.P. Peca

Poslovna točka SPOT svetovanje Koroška vabi na brezplačno spletno delavnico za potencialne podjetnike in delujoča podjetja:


»Komunikacija v timu« - delavnica s področja komunikacije

Delavnica je namenjena podjetnikom, potencialnim podjetnikom ter drugim, ki jih zanima to področje.
Delavnica je namenjena članom delovnega tima, ki se pri svojem delu srečujejo predvsem z zapletenimi odnosnimi in komunikacijskimi preprekami, kateri v delovno okolje vnašajo slabo voljo in so posledično povzročitelji slabe klime na katero največkrat nimajo vpliva niti vodje.

Datum: 11.03.2021 od 12:00 - 14:30
Kraj: spletni dogodek na platformi Zoom

Prijave so možne do četrtka, 08.03.2021

Več informacij najdete TUKAJ.

 


 

NAJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE SPODBUJANJA SAMOZAPOSLOVANJA 

Obveščamo vas, da bo Občina Ravne na Koroškem v petek 05. 03. 2020 na krajevno običajen način (na svoji spletni strani in na oglasni deski na sedežu občine) objavila Javni razpis  za sofinanciranje spodbujanja samozaposlovanja. Razpis bo odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 15. 11. 2021.  Upravičenci do nepovratnih sredstev so samostojni podjetniki ter mikro in mala podjetja. Višina sredstev za pomoč je določena z javnim razpisom ( 1.000 € na posameznika).

Več informacij najdete TUKAJ.

 


 

V sklopu aktivnosti letnega akcijskega načrta vas SPOT svetovanje Koroška v sodelovanju z Digitalnim inovacijskim stičiščem Slovenije in Europe Direct Koroška
vabi na delavnico


DIGITALNI VAVČERJI IN VLOGA DIH SLOVENIJE


Delavnica bo potekala v četrtek, 4. 3. 2021, od 10.00 do 12.00, na spletni platformi ZOOM. Namenjena je podjetnikom, potencialnim podjetnikom ter drugim, ki jih zanima to področje.

Na delavnici se boste seznanili:

 • s prioritetami Evropske komisije, vezanimi na digitalizacijo poslovanja
 • z digitalnimi vavčerji: DIGITALNI MARKETING, DIGITALNA STRATEGIJA, KIBERNETSKA VARNOST, DIGITALNE KOMPETENCE, ki so med aktualnimi državnimi spodbudami Slovenskega podjetniškega sklada
 • z vlogo DIH Slovenija

Več informacij in prijave najdete TUKAJ.

 


 

SPOT delavnica: Poslovna odličnost

Svetovalna točka SPOT Svetovanje Koroška organizira in vabi na brezplačno spletno delavnico Poslovna odličnost, ki bo potekala na spletni platformi ZOOM. Delavnica je namenjena podjetnikom, potencialnim podjetnikom ter drugim, ki jih zanima to področje.

Organizacija, ki želi biti uspešna, ne glede na sektor, velikost, strukturo ali zrelost mora vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja, oziroma celosten model poslovanja. Ena izmed možnosti, kako to doseči je uporaba modela odličnosti EFQM, ki organizacijam omogoča oceniti, kje na poti odličnosti so oziroma kje imajo še priložnosti, jih usmerja k ciljnemu razmišljanju in povezovanju ter daje osnovno strukturo sistema upravljanja organizacije.

Delavnica bo potekala dne 25.2.2021 med 9.00 in 11:00.

Rok za prijavo: 23. 2. 2021

Vse potrebne informacije o delavnici najdete TUKAJ.

 


 

SPOT svetovanje Koroška: Zaposlitev nad polnim delovnim časom

143. člen ZDR-1 opredeljuje delovni čas delavca s sklenitvijo Pogodbe o zaposlitvi z delodajalcem. V kolikor z zakonom ali s kolektivno pogodbo podjetja ni določeno drugače, se polni delovni čas zaposlenega šteje 40 ur na teden. Obstaja tudi izjema, kjer se kot polni delovni čas definira delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, vendar nikakor manj kot 36 ur na teden.

Polni delovni čas delavca po ZDR-1 torej ne sme biti daljši od 40 ur tedensko (ZDR-1; UL RS št. 21/2013, 142. in 143. člen), razen v primeru nadurnega dela. Predhodno omenjeno potrjuje tudi 149. člen ZDR-1, ki pravi, da skupna delovna doba v koledarskem letu ne sme presegati 12 mesecev.

V članku bomo pojasnili ali lahko delavec dela nad polnim delovnim časom oziroma ali delavec lahko sočasno sklene dve ali več Pogodb o zaposlitvi za polni delovni čas.

Članek je na voljo TUKAJ.

 


 

Poslovna točka SPOT svetovanje Koroška vabi na brezplačno 3-dnevno spletno usposabljanje za potencialne podjetnike in delujoča podjetja:

»Dobra higienska praksa oz. načela HACCP«

Usposabljanje je namenjeno potencialnim podjetnikom in delujočim podjetjem, ki se pri svojem delu srečujejo s proizvodnjo in prodajo živil (bari, gostišča, restavracije, okrepčevalnice, menze, slaščičarne, kavarne, turistične kmetije, pekarne, predelava, prevoz živil in drugo) in so pri izvajanju svoje dejavnosti obvezani upoštevati načela sistema HACCP.

Usposabljanje za odgovorne in ostale osebe, ki delajo v prometu in proizvodnji z živili se izvaja na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o higieni živil in Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili in vse ostale veljavne zakonodaje s področja živil in materialov, ki prihajajo v stik z živili.

Usposabljanje bo potekalo preko spletne platforme Zoom, 09. 02. 2021, 10. 02. 2021 in 11. 02. 2021.

Vse potrebne informacije najdete TUKAJ.

 


 

SPOT svetovanje Koroška: Zavezanec za DDV in mali davčni zavezanec - kako pravilno izdam račun?

Zakon o davku na dodano vrednost ZDDV narekuje, da mora vsaka oseba, ki opravlja dejavnost za opravljeno dobavo blaga ali storitev zagotoviti izdajo računa. Iz tega naslova se tudi vodijo predpisane poslovne knjige in evidence.

V članku najdete podroben opis postopka izdaje računa z vsemi potrebnimi podatki o izjemah, pravilih in nasvetih.

Članek lahko preberete TUKAJ.

 


 

SPOT svetovanje Koroška: Minimalna plača v Republiki Sloveniji ter njena višina v letu 2021

 Zakon o minimalni plači (ZMinP) določa pravico do prejema minimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) in pogoje pod katerimi se izplačuje, za delavce, ki opravljajo delo pri delodajalcu v Republiki Sloveniji za polni delovni čas.

Avtorica je pripravila članek v katerem je zbrala naslednje podatke:

 • Postopek usklajevanja minimalne plače s cenami življenjskih potrebščin
 • Izvzeti dodatki
 • Vključeni dodatki
 • Kazenske določbe
 • Nova formula za izračun minimalne plače v letu 2021
 • Državna subvencija delodajalcem za dvig minimalne plače
 • Zgodovinski pregled dvigov minimalne plače od leta 2008 do danes

Članek je na voljo TUKAJ.

 


 

SPOT svetovanje Koroška: PAVŠALNI PRISPEVKI ZA POPOLDANSKI S.P. ZA LETO 2021

Pavšalni prispevki za t.i. popoldanski s.p. so v letu 2021 višji, v januarju 2021 so se povišali prispevki ZZZS, v marcu 2021 pa se bodo povišali še prispevki za PIZ.

Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje se plačujejo skladno Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne plače za oktober preteklega koledarskega leta. Pavšalni prispevki so odvisni od bruto plače za oktober 2020, ki je znašala 1.821,44 evra (PP). Pri njihovem izračunu se upošteva podatek Statističnega urada Republike Slovenije.

V članku so zbrane vse bistvene informacije s spletnih strani SURS, FURS, ZZZS in ZPIZ.

Članek najdete TUKAJ.

 


 

Sodelujte pri identifikaciji digitalnih profilov za načrtni razvoj kadrov v podjetju

Digitalni profili predstavljajo ključen kader, potreben v vse bolj prisotni digitalni transformaciji gospodarstva. Posledično je napovedovanje potreb po kadrih na področju digitalnih profilov trenutno izjemno aktualna in pomembna tematika.

S pozivom podjetjem (MSP) za sodelovanje pri identifikaciji trenutnega stanja povpraševanj po digitalnih profilih in izpolnitvijo vprašalnika, podjetjem do 22. januarja 2021 omogočamo pridobitev dodatnih bonitet za sodelovanje pri oblikovanju nabora potrebnih digitalnih profilov.

Z izpolnitvijo vprašalnika boste:

 • prejeli rezultate izvedene analize in
 • pridobili  dodatne točke v izborih za izvedbo aktivnosti, ki jih bo DIH Slovenije ponudil podjetjem v nadaljevanju (digitalne kompetence, mentoriranje, svetovanje).

Ponujamo vam tudi možnost, da vprašalnik izpolnite povsem anonimno in nam pomagate pri verodostojnosti ugotovitev raziskave.

Več informacij in vprašalnik najdete TUKAJ.

 


 

SPOT svetovanje Koroška: Izplačila dela plače za poslovno uspešnost (t.i. 13. plača) za delavce v letu 2020 glede na Interventno zakonodajo

Delodajalci lahko delavcem v mesecu decembru tekočega leta izplačajo dodatke k redni letni plači v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih. Namreč 126. člen ZDR-1 omogoča, da je lahko sestavni del plače tudi plačilo za poslovno uspešnost, t.i. nagrajevanje delavcev kar prispeva k boljšemu poslovanju podjetja, saj s tem vzpodbuja njihovo pripadnost in motiviranost v podjetju.

V članku delodajalci najdejo vse potrebne informacije glede izplačila dela plače za poslovno uspešnost, glede na trenutno situacijo z epidemijo Covid-19. 

Celotni članek je na voljo TUKAJ.

 


 

Primorski tehnološki park sporoča tekmovalcem, mentorjem in učiteljem, da tekmovanje POPRI 2021 bo! Tudi v teh novih razmerah je pomembno, da utiramo pot ustvarjalnosti, podjetnosti, novim načinom razmišljanja.

Popri je nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladih od 12 do 29 leta starosti.
Z udeležbo na POPRI razvijaš ustvarjalnost, podjetnost, se naučiš timskega dela, navezovanja stikov z različnimi ljudmi. POPRI te tudi nauči dajanja pobud, sprejemanja tveganj, kako najti nasvet za rešitev izzivov pri pravih ljudeh. Od izkušenih podjetnikov na tekmovanju POPRI dobiš koristne povratne informacije za svojo poslovno idejo. In nenazadnje, POPRI te nauči, da je zmaga sladka, da pa je ravno na poti do zmage največji zaklad – znanje in povezave, s katerim si boš ustvaril-a boljšo prihodnost!

Rok za oddajo poslovnih modelov: 29. 2. 2021.

Več informacij na spletni strani SPIRIT Slovenija.

 


 

VABILO NA DOGODEK
»Srečanje podpornega okolja za podjetništvo iz Koroške regije«

Ob zaključku leta 2020 vas svetovalci SPOT svetovanje Koroška, vabimo na dogodek »Srečanje
podpornega okolja za podjetništvo iz Koroške regije«. Zaradi ukrepov COVID-19 bo letošnji dogodek potekal online preko video konferenčne platforme Zoom.

Dogodek se bo odvijal v torek 15. 12. 2020, med 10:00 in 12:00.

Namen dogodka je predstavitev predvidenih instrumentov in koriščenja sredstev v programskem obdobju 2021 – 2027 s poudarkom na podjetništvu. V drugem delu bodo predstavniki institucij podpornega okolja za podjetništvo v Koroški regiji predstavili izzive s katerimi se soočajo pri svojem delu, v situaciji, vezani na ukrepe COVID-19.

Več informacij o dogodku najdete TUKAJ.

 


 

MESEC KOVAČNICE IDEJ

Zavod KONC s.op., A.L.P. PECA d.o.o. in Mladinski svet Ravne izvajajo projekt Kovačnica idej, partnerstev in produktov za boljši jutri,

ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. V mesecih novembru in decembru vam bodo na štirih delavnicah, ter okrogli mizi predavatelji predstavili svoje znanje, izkušnje in nasvete.

DELAVNICA 1: GOOGLOVA ORODJA V PRAKSI - 12. novembra ob 11. uri

Prijavite se na:

https://us02web.zoom.us/j/81869472785?pwd=aUtkNmp2NDE4RXkyb2xpa0t6WWpZQT09

geslo za dostop: 179248

DELAVNICA 2: UPRAVLJANJE PROFILOV NA DRUŽBENIH OMREŽJIH / 19. novembra ob 11. uri

https://us02web.zoom.us/j/82203458102?pwd=aVVJQU1obmkvd244RUZadmp6MVZsUT09

geslo za dostop: 823196

DELAVNICA 3: KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA / 26. novembra 2020 ob 11. uri

https://us02web.zoom.us/j/83001128586?pwd=T0dXY2Y4T0g0UllEUkxSVVNrblhVUT09

geslo za dostop: 584994

DELAVNICA 4: VSEBINSKI MARKETING IN UREDNIKOVANJE SPLETNIH STRANI TER DRUŽBENIH OMREŽIJ  /

3. decembra 2020 ob 11. uri

https://us02web.zoom.us/j/87362386969?pwd=WjNEbTdmalQrR1c0VlI2YWhlNWxkQT09

Geslo za dostop: 616633

Seznam vseh delavnic z opisi najdete na spletni strani Kovačnice idej.

 


 

Najava javnega poziva za pomoč podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

SPIRIT Slovenija bo v kratkem objavil Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19.

Več na spletni strani SPIRIT Slovenija.

 


 

SPOT svetovanje Koroška: Samostojni podjetnik in status ekonomsko odvisne osebe

V novem članku avtorica predstavi razmerje med samostojnim podjetnikom in statusom ekonomsko odvisne osebe. V članku učinkovito povzame glavna določila Zakona o delovnih razmerjih na to temo in razloži pravice, ter dolžnosti oseb s statusom ekonomsko odvisne osebe.

Celotni članek lahko preberete TUKAJ.

 


 

SPOT svetovanje Koroška: Koriščenje pravic iz naslova starševskega varstva za samostojne podjetnice

V članku podjetniška svetovalka Danijela Uran odgovori na vprašanja samostojnih podjetnic, ki si želijo ustvariti družino oziroma načrtujejo prihod novega družinskega člana. V članku podrobno razloži pravice in pogoje iz naslova starševskega varstva.

Celotni članek je na voljo TUKAJ.

 


 

OBVESTILO SVETOVALNE TOČKE SPOT KOROŠKA

V času naraščanja okužb z virusom SARS-CoV-2 in na podlagi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 z dne 25. 10. 2020 (Ur. l. RS št. 155/20)  vljudno prosimo vse uporabnike storitev točk SPOT Svetovanje in SPOT Registracija (v nadaljevanju točke SPOT), da osebna svetovanja in registracijske postopke v čim večji meri opravite na daljavo (telefon, e-pošta ali z drugimi digitalnimi orodji). 

Celotno obvestilo na voljo TUKAJ.

 


 

Javna agencija SPIRIT Slovenija predstavlja:

 

SPLETNI PRIROČNIK – tedenski informacijski priročnik za mikro, mala in srednje velika podjetja in vse podjetne. V njem najdete informacije glede možnosti kandidiranja za nepovratna sredstva in ugodne kredite, nove predpise, borzo ponudb in povpraševanj, zanimive podjetniške dogodke, ipd..

Glavne vsebine:

 • spletna šola prodaje: trženje, prodaja, komuniciranje in vodenje zaposlenih
 • spletna delavnica: Visual merchandising
 • spletna delavnica: Obvladovanje stresa in uspešna komunikacija
 • Novi razpisi za MSP

 

Nova izdaja priročnika je na voljo TUKAJ.

 


 

Program brezplačnega mentoriranja »Early Warning Slovenia« 

 

Program brezplačnega mentoriranja »Early Warning Slovenia« je namenjen podjetjem, ki opažate prve znake potencialnih težav ali se že soočate z njimi ter iščete možnosti za izboljšave vašega poslovanja. Partnerja v projektu sta SPIRIT Slovenija, javna agencija in CEED Slovenija.

Več informacij na spletni strani SPIRIT Slovenija.