Spremembe pri obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov

Poslovna točka SPOT Svetovanje Koroška vabi na brezplačno dvo-dnevno usposabljanje za potencialne podjetnike in delujoča podjetja:

Spremembe pri obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov (poudarek na »normirancih) v letu 2022 ter napovedane spremembe od 1. 1. 2023

Dvo-dnevno usposabljanje je namenjeno samostojnim podjetnikom in potencialnim podjetnikom, ki jih zanimajo spremembe pri obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov (poudarek na normirancih) v letu 2022 ter napovedane spremembe od 1.1.2023 dalje. Na dvo-dnevnem usposabljanju bo predstavljena aktualna vsebina s področja davčne zakonodaje, na kateri bomo posebno pozornost namenili sedaj veljavni in v bodoče napovedani obdavčitvi »NORMIRANCEV«, ki bo podkrepljena s primeri iz prakse.

VSEBINA:

 • Splošne spremembe ZDoh-2 (splošna olajšava, seniorska olajšava, uskladitev olajšav, lestvica za odmero dohodnine,…),
 • spremembe pri obdavčitvi dohodkov iz zaposlitve (bonitete, poslovna uspešnost),
 • spremembe pri obdavčitvi dohodkov iz kapitala (znižanje davčne stopnje, skrajšanje roka glede na leta lastništva kapitala za neobdavčeno odsvojitev kapitala, spremembe pri obdavčitvi najemnin, spremembe pravil (obdavčitve) pri odkupu lastnih deležev, možnost vključitve dohodkov iz kapitala v letno dohodninsko osnovo),
 • prevoz na delo in iz dela po 1.9.2021 – dileme… ,
 • neobdavčen znesek povračila stroška prehrane med delom in kilometrine v letu 2022,
 • spremembe pri obdavčitvi dohodkov iz dejavnosti (nove olajšave, izvzem prispevkov – normiranci).

PODROBNEJE O OBDAVČITVI NORMIRANCEV :

 • pogoji za vstop in izstop,
 • višina normiranih odhodkov,
 • prednosti in slabosti,
 • evidence,
 • normiranec in DDV,
 • prispevki,
 • davčni obračun za leto 2022
 • predvidene spremembe pri obdavčitvi normirancev (zakaj jih moramo poznati že pred predvideno uveljavitvijo s 1.1.2023),
 • vprašanja in odgovori…

Izvajalka: Jana Galič, dipl. ekon.

Jana Galič je davčna svetovalka, dolgoletna vodja finančno računovodske službe ter članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije, knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

Lokacija: MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec (3. nad., P-1).
Datum:  sreda, 30. 11. 2022, od 8:00 do 12:30, četrtek, 1. 12. 2022, od 8:00 do 12:30

PRIJAVE:

Zaradi zagotavljanja kakovosti dela je število mest omejeno. Za udeležbo na brezplačnem usposabljanju se lahko prijavite do zasedbe mest, in sicer:
• do ponedeljka, 28. 11. 2022 preko spletnega obrazca.
• vse dodatne informacije dobite na tel. štev.: 02/ 88 42 925 ali na 051 819 440.

Delavnica je za udeležence brezplačna.

Za SPOT Svetovanje Koroška:
Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aktivnost se
financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT Svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti iz akcijskega
načrta SPOT Svetovanje KOROŠKA: »Usposabljanje in delavnice.«

Skip to content