TRAJNOSTNA MOBILNOST IN TURIZEM NA KOLESIH

Prijavitelj: LAS Mežiške doline

Partnerji na območju LAS: Občina Ravne na Koroškem, Občina Mežica, Občina Črna na Koroškem

Partnerji: LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Mežiške doline, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Goričko 2020, LEADER Partnerstvo okrožja Kilkenny, Irska

Trajanje operacije: :

  1. Faza: 1. 3. 2019 – 31. 10. 2019
  2. Faza: 1. 11. 2019 – 31. 10. 2020

 

Operacija se nanaša na področje trajnostne mobilnosti z navezavo na kreacijo inovativnih turističnih paketov. Irski partnerji z mesta Kilkenny so v svojem lokalnem okolju vzpostavil kolesarsko shemo kot pilotni projekt za preostalo Irsko in druga podobna okolja. Mestna občina Velenje, občina Kočevje, občina Ribnica, občina Ravne na Koroškem, občina Črna na Koroškem, občina Murska Sobota so svoj obstoječi sistem izposoje koles le nagradile (povezava s podeželjem), preko novih postaj, navadnih ali električnih, in novih koles. Medtem ko so občina Moravske Toplice, občina Mežica in občina Puconci sistem vzpostavile na novo.
Poleg vzpostavitve ali nadgradnje sistemov izposoje koles so slovenski LAS-i, s pomočjo znanja irskih partnerjev, kreirali inovativne turistične pakete vsak LAS je pripravil vsaj en inovativen turistični paket v navezavi na trajnostno mobilnost. Najpomembnejša dejavnost je bila oblikovanje skupine promotorjev trajnostne mobilnosti/kolesarstva/sistema izposoje koles, ki bodo poskrbeli za ozaveščanje (na različni dogodkih in prireditvah tekom operacije) in promocijo.

 

Skip to content