ENFORCE

ENFORCE – thEmatic Network FOr expeRienCe bEekeepers

Prijavitelj: Kisléptékű (Madžarska)

Partnerji: A.L.P. Peca, d.o.o. (Slovenija), Trebag Ltd (Madžarska), The Civitas Foundation for Civil Society (Romunija), BeeSources (Italija)

Erasmus+

Čebelarstvo je spoštovan poklic, ki ga večinoma opravljajo tisti, ki ljubijo naravo. V številnih državah je čebelarjenje še vedno hobi, za večino čebelarjev pa odgovorno okoljsko dejanje. Zelo pogosto razmerje je, da imamo veliko ljubiteljskih čebelarjev, ki pa imajo le malo panjev.

Čebelarska dejavnost lahko prinaša dodatni dohodek ob službi ali ob dejavnosti na kmetiji, lahko pa je glavni poklic ali samostojna podjetniška pot.

Kljub pomembni, že kar odločilni vlogi čebelarstva za življenje na zemlji (opraševalci), se mu v EU ne posveča dovolj pozornosti. Razlog za to je razmeroma majhen delež v kmetijskem BDP, ki ga prispeva čebelarska dejavnost. Sektor močno nadzira nekaj večjih podjetij, ki trgujejo z medom in ga odkupujejo od proizvajalcev. Zaradi predelave in mešanja medu dobijo končni potrošniki product, ki je enotnega okusa in je daleč od kakovostnega naravnega medu.

 

Namen našega projekta je v ta sektor vpeljati specifično, novo znanje, da bi izboljšali trajnostni razvoj čebelarske dejavnosti. Pomagati želimo pri uvajanju novih poslovnih modelov, ki temeljijo na neposredni prodaji in doživljajskem agroturizmu, v povezavi z okoljskimi vprašanji. Okolju prijazno čebelarjenje bo omogočilo, da bo sektor še povečal svojo “varovalno” vlogo pred podnebnimi spremembami. Novi modeli izkustvenih doživetij bodo omogočili  dostop do novih potrošnikov.

 

Želimo podpreti čebelarje, da bodo kos novim izzivom prihodnosti. Pridobiti morajo sodobno znanje in praktična orodja, ki jim bodo omogočila doseganje trajnostne prakse in boljše ekonomske uspešnosti. Razvoj in nadgradnja kakovosti v čebelarskem sektorju, na podoben način kot se je v zadnjih 30 letih zgodila v vinskem sektorju, je še vedno v teku. Delež čebelarjev, ki jim je uspelo razviti lastno blagovno znamko je majhen. Večina čebelarjev na Madžarskem in v Romuniji ne uspe preiti na proizvode z višjo dodano vrednostjo. Še vedno so le proizvajalci množične proizvodnje medu, ki ga v velikih posodah prodajajo predelovalnim podjetjem. V Sloveniji in Italiji je delež čebelarjev, ki so razvili lastno blagovno znamko večji, vendar je tudi tu še dovolj prostora in možnosti za razvoj novih produktov in prehod na višji nivo ponudbe.

 

Partnerji bomo v okviru projekta, skupaj s čebelarji in drugimi zainteresiranimi deležniki, ustvarili novo znanje v obliki priročnika, novo informacijsko/izobraževalno platformo, izmenjali najboljše prakse, se učili na študijskih obiskih ter izvajali pilotna usposabljanja mentorjev in čebelarjev. Zbiranje in posredovanje novega znanja zahteva sodelovanje in soustvarjanje čebelarjev in drugih zainteresiranih strani. Prav tako je pomembno, da v luči podnebnih sprememb, ki vse bolj vplivajo na vsakdanje življenje, ponovno razmislimo o svojih rednih praksah ter damo prednost in poudarek novemu načinu razmišljanja in delovanja.

 

 

Neposredni cilji projekta

 • Opozarjati in ozaveščati strokovno in splošno javnost, o vplivih podnebnih sprememb na čebele in čebelarjenje (visoke temperature ozračja, sušna obdobja, uničujoča neurja itd).
 • Čebelarji bodo pridobili znanja in usmeritve za uvajanju zaščitnih ukrepov pred škodljivimi učinki podnebnih sprememb.
 • Razvoj novih orodij in prenos znanja za uvajanje novih metod in produktov (izkustveno doživetje) v trženjsko prakso čebelarjev.
 • Širjenje novega znanja o senzorični analizi degustacije medu.
 • Najboljše prakse izkustvenega čebelarjenja.
 • Partnerji iz gastronomije se vključijo v proces soustvarjanja nove, pestrejše ponudbe.

 

Predvideni rezultati projekta

 • Izdelan bo priročnik,
 • Izdelana bo spletna platforma, ki bo čebelarjem in drugim zainteresiranim omogočala individualno spletno učenje iz učnega gradiva.
 • Pripravljena bo zbirka najboljših praks čebelarjev.
 • Usposabljanje mentorjev/inštruktorjev, ki bodo znanje o senzorični analizi medu delili in širili med čebelarji.
 • Organizirana bodo srečanja in dogodki na katerih bodo udeleženci izmenjali znanja in izkušnje, ter spoznavali nova orodja in metode razvite v okviru projekta.
Skip to content