Na voljo je Virtualni mladinski inkubator Koroške

Približno na polovici projekta KOR-NET ekipa zaključuje z vzpostavitvijo ene glavnih pridobitev za koroško mladino. Javnosti predstavljamo spletno platformo za koroško mladino, imenovano Virtualni mladinski inkubator Koroške. Platforma je zamišljena kot vir informacij za mlade, pa tudi kot virtualno stičišče vseh, ki jih oz. nas skrbi za situacijo mladih na Koroškem in ki želimo s prepletom svojih praktičnih izkušenj in poklicnih znanj mladim olajšati pot v odraslost.

Končni namen inkubatorja in projekta kot celote je oblikovanje takšnih pogojev za življenje in delo mladih, ki bi te motivirali za nadaljnje življenje v domači regiji ter aktivno udejstvovanje v svoji skupnosti, na podeželju ali v mestu.

Trnova pot od ideje do izvedbe

Vse skupaj se je začelo z ‘brainstormingi’, skozi katere smo začetno idejo o spletnem stičišču mladih, mladinskih organizacij in ostalih akterjev podpornega okolja za mlade na Koroškem razvili in izoblikovali v vsebinsko bogato in raznoliko spletišče, ki bo odslej znano pod imenom Virtualni mladinski inkubator Koroške ter dostopno na domeni www.kor-net.si.

Doris Brajnik, KMKC Kompleks: “Šele skozi intenzivno delo na projektu in 10-urne ‘brainstorminge’ na Zoom-u smo ugotovili, kako oɓširnega projekta (znotraj projekta!) se lotevamo. Vsebine so se kopičile, a smo jih uspeli skozi skrbno redakcijo, pa tudi skozi pogovore z mladimi v okviru različnih projektnih aktivnosti, urediti in skrčiti na najpomembnejše. Upamo predvsem, da bodo z rezultatom – stran bomo v prihodnje seveda še dopolnjevali in nadgrajevali – zadovoljni osrednji uporabniki, torej mladi.”

 

Inkubacija inkubatorja

Snovanje inkubatorja smo, najprej v razširjenem sestavu vseh delavcev na projektu, nato pa v ožji delovni skupini, začeli s temeljitim razmislekom o vsebinah, ki bi bile (potencialno) koristne za koroško mladino med 15. in 29. letom starosti. Zadali smo si, da ji v karseda privlačni obliki – o njej nekoliko več kasneje – podamo zlasti tiste informacije, ki bodo mladim v oporo pri prehajanju skozi različna obdobja odraščanja.

Glavnina “stalnih” vsebin na strani je torej v resnici svojevrsten spletni priročnik za odraščanje, v katerem lahko mladi iščejo odgovore na različna vprašanja, tako glede praktičnih življenjskih zadev, npr. birokracije, osebnih financ, reševanja stanovanjskega vprašanja ipd., kot glede problematik, specifičnih za dijaško in študentsko obdobje življenja ter prehod v delovno aktivnost.

 

Vsebina: iz otroštva skozi mladost v odraslost in družbeno aktivnost

Opisani logiki razmišljanja sledi tudi struktura strani, ki obsega šest poglavij. Ta se med seboj prepletajo in so strukturirana tako, da bi mlade kar najbolje podprla vse od Dijaških let (1. poglavje) skozi Študentska leta (2. poglavje) vse do samostojnosti (3. poglavje, Starter pack za odraslost). Da bi poleg uspešnega soočanja s šolskimi obveznostmi in postopnega prevzemanja odgovornosti za svoje življenje mlade spodbudili k civilnodružbenemu angažmaju, smo dodali še informacije za lažje aktiviranje in večjo (politično) participacijo (4. poglavje, Aktivni mladi).

Posebno poglavje, ki bi ga želeli v prihodnosti še nadgraditi, so Frendi v stiski. Obsega vsebine ter najpomembnejše kontakte podpornega okolja za mlade na področju mentalnega zdravja in drugih oblik stisk, ki jih mladim povzroča življenje v moderni družbi. Da bi se karseda integrirali v domače okolje in raširili svojo socialno mrežo, smo na koncu predvideli še poglavje Kaj dogaja?, kjer bo moč najti informacije o aktualnih dogodkih, razpisih, (neformalnih) izobraževanjih, mednarodnih izmenjavah za mlade ipd.

 

Agencija Statera: izvedba strani in grafična zasnova, ki podpirata vsebino

Ob izvedbi inkubatorja smo si zastavili vsaj še dve pomembni vprašanji: 1) kako sploh pridobiti pozornost mladih v digitalni dobi, zasičeni s sporočili in signali, še zlasti na spletu, ter 2) kako podajati informacije na način, ki bo mladim grafično dovolj privlačen, da se bodo na stran redno in radi vračali? Odgovore na ta vprašanja smo iskali skupaj z Agencijo Statera, ki smo ji zaupali izvedbo spletne strani.

Da bi poudarili faznost procesa odraščanja in prehajanje skozi različna obdobja, smo si skupaj zamislili osebe, ki “odraščajo” z uporabnikom_co ter ga/jo vodijo skozi glavne prelomnice izobraževalnega procesa in vključevanja v svet odraslih. Temu sledi tudi barvna shema, ki iz živahne roza (srednja šola) počasi dobiva svetlejše, bolj umirjene tone. Barvno portal zaključuje pomirjajoča barva sivke, rezervirana za poglavje Frendi v stiski.

 

KOR-NET na polovici poti!

Koroška mreža podpornega okolja za mlade je partnerski projekt, ki si s podporo Norveškega finančnega mehanizma prizadeva za zagotovitev takšnih pogojev za življenje in delo mladih na Koroškem, da bi ti po koncu šolanja z veseljem ostali v domači regiji ter se tukaj počutili slišane.

Z “lansiranjem” Virtualnega inkubatorja Koroške projekt, ki se je začel julija 2022, trajal pa bo do aprila 2024, prehaja v drugo polovico izvajanja. Prelomnico so člani ekipe obeležili tudi z zabavnim druženjem ob predstavitvi inkubatorja v KMKC Kompleks, ki ga je popestril moderator Gašper Bergant in mladi glasbeniki, skupina Overheat.

Zbrane sta poleg Viktorije Barbič, direktorice A. L. P. Peca in idejne vodje projekta KOR-NET, nagovorili tudi direktorica RRA Koroška Karmen Sonjak ter državna sekretarka na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj (nacionalni skrbnik razpisov Norveškega finančnega mehanizma) Andreja Katič.

 

Skip to content