Zaključen izbor operacij na 4. Javnem pozivu LAS Mežiške doline

Lokalna akcijska skupina LAS Mežiške doline je 15. novembra 2022 objavila 4. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline, v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinanciranih iz sklada EKSRP, na območjih občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem.

Javn poziv je bil namenjem manjšim operacijam z upravičenimi stroški do 5.000€. S tem smo želeli sredstva razdeliti med društva, zavode in podobne lokalne akterje.

Do roka za oddajo, 31. januarja 2023, je na sedež LAS Mežiške doline prispelo 13 vlog za prijavo operacije.

Ocenjevalna komisija je ocenila prispele vloge in podala predlog Upravnemu odboru, ki je potrdil devet najbolje ocenjenih operacij:

OPERACIJA PRIJAVITELJ PARTNERJI
Gozdna kopel v Mežiški dolini Društvo Altra CSD Koroška, Planinsko društvo Mežica
E – opraševalec Čebelarsko društvo Ravne na Koroškem Mladinski svet Ravne na Koroškem
Povodni mož priporoča in svetuje Planinsko društvo Ravne na Koroškem /
Lovski tabor za mlade na Ninotovi koči Lovska družina Peca Mežica Društvo medgeneracijski center Mežica
Druga knjiga KID Radovednež KMKC Kompleks, Občina Ravne na Koroškem
Ureditev gorsko kolesarske poti Ziptrail Turistično društvo Črna na Koroškem Športno društvo MTB Koroška, Občina Črna na Koroškem
Vadba za dvig kvalitete življenja starejših Športno društvo Herkul Koroška Igralko, Marko Knežar s.p.
Nakup zložljivih stolov in transportnih vozičkov Javni kulturni zavod Narodni dom Mežica Turistično društvo Mežica, KD Pihalni orkester Rudnika Mežica
Igra na prostem Društvo upokojencev Prevalje Občina Prevalje

Vloge izbranih operacij smo posredovali v nadaljnjo obravnavo na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Skip to content