SKUPAJ ZA VARNI JUTRI

Prijavitelj: LAS Mežiške doline

Partnerji na območju LAS: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica, A.L.P. Peca, d.o.o., Območna obrtno podjetniška zbornica Ravne na Koroškem.

Partnerji: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (LAS PPD), LAS Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK), Partnerstvo LAS Zasavje, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS  STIK)

Trajanje operacije:

  1. Faza: 1. 8. 2021 – 31. 5. 2022
  2. Faza: 1. 6. 2022 – 31. 12. 2022
  3. Faza: 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

 

Partnerstvo petih LAS podpira pobudo, da bi naj v prihodnosti Slovenija v celoti postala mreža javno dostopnih AED aparatov z usposobljenim prebivalstvom, ki bo te  aparate znalo tudi uporabiti, ko bo to potrebno. Gre za pobudo in prizadevanja, da se omogoči pridobivanje novega znanja ali obnavljanje obstoječega znanja na področju temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in uporabe AED (avtomatski zunanji defibrilator) čim širšemu krogu ljudi, na območju petih sodelujočih LAS.

Z izvajanjem aktivnosti operacije želimo prebivalstvo poučiti in usposobiti za hitro in učinkovito pomoč ob srčnem zastoju. S tem bomo bistveno izboljšali kvaliteto in varnost življenja na območjih sodelujočih LAS.

Skupina strokovnjakov z vseh sodelujočih območij bo združila znanje in izkušnje ter pripravila program usposabljanja za laike, ki se bo potem tudi izvajal na vseh vključenih območjih.  Vsebine bodo zajemale tri glavna področja:

  • Preventiva – z vsebinami o zdravem načinu življenja s poudarkom na zdravi prehrani in gibanju – kako lahko zmanjšamo tveganje za nastanek bolezni…
  • Tečaji temeljnih postopkov oživljanja (TPO) – kaj narediti, če se znajdeš v situaciji, da lahko pomagaš.
  • Program »Razmigajmo se za trajnostno mobilnost« – spodbujanje prebivalstva k rednemu gibanju (vadba, hoja, kolesarjenje, …)

Vsebino oz. program usposabljanja za temeljne postopke oživljanja (TPO) in uporabo AED bomo oblikovali v brošuro, ki bo kot gradivo služil pri vseh nadaljnjih izvajanjih v naslednjih letih. Strokovna skupina bo posnela film s prikazom postopkov oživljanja in uporabe AED, ki bo  kasneje služil kot promocijski film in tudi kot učno gradivo.

 

Skip to content