+386 (0)2 82 17 860
info@alppeca.si

Info

Prijava na nove informacije A.L.P. Peca

Podjetništvo - zaključeni projekti

 

Vzpostavljanje infrastrukture za podporo razvoju povezovanja malih podjetij na lokalnem nivoju in promocije lokalnih grozdov v okviru projekta : "Razvoj lokalnih grozdov v Sloveniji"

TRAJANJE:    2002-2003

 

KLJUČNI REZULTATI:

 

  • indentifikacija Lokalnih Grozdov - anketa
  • izvedene delavnice za grozde
  • organizacija srečanj lokalnih grozdov lesne in kovinske dejavnosti iz celotne Slovenije

 

NAROČNIK:    PCMG Ljubljana


 

 

KPK ? Koroški podjetniški katalog

TRAJANJE:    2003

 

KLJUČNI REZULTATI:

 

  • vzpostavljen spletni podjetniški katalog v funkciji borze interesov in kot orodje ustvarjanja podjetniških povezav med MSP v prekomejni regiji

 

NAROČNIK:    Javni sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega Ribnica in Občina Ravne na Koroškem

SPLETNA STRAN: http://www.alppeca.si/katalog/index.html


 

 

INFO-TOČKA za strukturne sklade

TRAJANJE:     2004

 

KLJUČNI REZULTATI:

 

  • obveščanje javnosti
  • vzpostavljena spletna stran
  • povečanje zavedanja zainteresiranih in splošne javnosti o strukturnih skladih

 

NAROČNIK:    PCMG Ljubljana


 

TRC ? Vzpostavitev Tehnološko ? razvojnega centra v Koroški regiji

TRAJANJE:    2004

 

KLJUČNI REZULTATI:

 

vzpostavljen Tehnološko razvojni center za Koroško regijo

vzpostavljena razvojno raziskovalna infrastruktura za razvoj konkurenčnega gospodarstva in novih delovnih mest v tehnološko razvitem okolju

 

NAROČNIK:    RRA KOROŠKA d.o.o.

SPLETNA STRAN: http://www.trc-koroska.si


 

 

VEM-Vse na enem mestu

TRAJANJE:    2005-2006

 

KLJUČNI REZULTATI:

 

  • vzpostavljena infrastruktura za opravljanje postopkov registracije s.p.
  • usposobljeni 4 svetovalci na področju podjetniških vsebin
  • vzpostavljena spletna stran

 

NAROČNIK:    JAPTI Ljubljana

SPLETNA STRAN: http://vem.alppeca.si/index.aspx