+386 (0)2 82 17 860
info@alppeca.si

Info

Prijava na nove informacije A.L.P. Peca

Lokalne skupnosti - zaključeni projekti

 

RAZVOJNI PROGRAMI:

 

Celovit razvojni program za Mežiško dolino, 1996


 

Razvojni program Občine Črna na Koroškem, 1997


 

Razvojni program za Leše in Kotlje, Občina Ravne ? Prevalje, 1998


 

Inicialni razvojni programi CRPOV v Občini Črna na Koroškem, 1998


 

Inicialni razvojni programi CRPOV v Občini Ravne - Prevalje


 

Program razvoja podeželja za Mežiško dolino in obč ino Dravograd, 1999 / 2000


 

Regionalni razvojni program za Koroško regijo 2002 - 2006, 2000 / 2001


 

Razvojni program Občine Prevalje, 2002 / 2003


 

Razvojni program podeželja Koroške regije_Mislinjska in Dravska dolina, 2004


 

Razvojni program Občine Mežica, 2004 / 2005


 

Razvojni program podeželja Koroške regije - Mežiška dolina in občina Dravograd, 2005/2006