+386 (0)2 82 17 860
info@alppeca.si

Info

Prijava na nove informacije A.L.P. Peca

Človeški viri - zaključeni projekti

 

Samozaposlovanje na podeželju

TRAJANJE:    1998 - 2001

 

KLJUČNI REZULTATI:

 

 • svetovanje in pomoč brezposelnims kmetij pri registraciji dopolnilne dejavnosti na kmetiji
 • usposabljanje udeležencev
 • razvoj učnih delavnic

 

NAROČNIK:    Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve


 

 

 

Spremljanje izvajanja programov javnih del

TRAJANJE:    2001

 

KLJUČNI REZULTATI:

 

 • spremljanje izvajanja programov javnih del
 • informiranje in svetovanje izvajalcem
 • poročanje naročniku
 • večje število programov javnih del v regiji

 

NAROČNIK:    Zavod RS za zaposlovanje


 

 

 

Izvajanje Informacijske pisarne za udeležence javnih del

TRAJANJE:    2002 / 2003

 

KLJUČNI REZULTATI:

 

 • pomoč udeležencem javnih del pri iskanju zaposlitve
 • redna zaposlitev za 30 % udeležencev IP

 

NAROČNIK:    Zavod RS za zaposlovanje


 

 

 

Priprava projektne dokumentacije za vzpostavitev regijskega centra za razvoj človeških virov

TRAJANJE:    2004 / 2005

 

KLJUČNI REZULTATI:

 

 • pripravljena analiza stanja
 • pripravljen poslovni načrt
 • pripravljene baze podatkov
 • pripravljen model javno-zasebnega partnerstva
 • pripravljen promocijski material

 

NAROČNIK:    Agencija RS za regionalni razvoj _Donacijska shema PHARE PPF II


 

 

Uvajanje modela socialnega podjetništva v treh pilotskih regijah

TRAJANJE:    2004 / 2005

 

KLJUČNI REZULTATI:

 

 • pripravljena analiza stanja
 • oblikovane strateške usmeritve inmodel
 • prepoznane projektne ideje in dispozicije projektov

 

NAROČNIK:    Agencija RS za regionalni razvoj_Donacijska shema PHARE PPF II


 

 

 

eZnanja na kmetije

TRAJANJE:    2005-2006

 

KLJUČNI REZULTATI:

 

 • usposobljenost ciljnih skupin na področju uporabe IKT ? izvedeno usposabljanje 20 kmetov in 13 kmetijskih svetovalcev
 • razvit in pilotno izveden program ?Učinkovita raba računalnika na kmetiji?
 • razviti dve računalniški aplikaciji
 • vodenje evidenc na EKO kmetiji
 • izračunavanje krmnih obrokov
 • inštalacija računalniških aplikacij na računalnike na 20 kmetijah in mentorstvo pri njihovi uporabi

 

NAROČNIK:    SVLR ? Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj_Phare CBC_Sklad malih projektov