+386 (0)2 82 17 860
info@alppeca.si

Info

Prijava na nove informacije A.L.P. Peca

Razvoj lokalnih skupnosti

 

 • oblikovanje in izvajanje razvojnih programov za lokalne skupnosti v Koroški regiji
 • programi in projekti za razvoj podeželja
 • sodelovanje z Regionalno razvojno agencijo pri pripravi regionalnih dokumentov in projektov

 

Vodilni partner pogodbenega partnerstva LAS Mežiške doline

 

 • pogodbeno partnerstvo LAS Mežiške doline je eno izmed 37 LAS v Sloveniji, ki so nosilci oblikovanja strategij lokalnega razvoja (SLR) in izvajanja LEADER programa v Sloveniji.

 

Gostiteljska struktura Info točke mreže Europe Direct

 

 • informiranje evropskih državljanov na lokalni in regionalni ravni o Evropski uniji
 • priprava in posredovanje odgovorov na vprašanja državljanov o EU in njenih institucijah, razdeljevanja brezplačnih publikacij in informativnega gradiva
 • organizacija in izvedba delavnic in seminarjev za različne ciljne skupine državljanov
 • povezovanje z drugimi podobnimi institucijami in mrežami na lokalni, regionalni, nacionalni in tudi evropski ravni ... ..

 

 

Svetovalno informacijski podporni center za potencialne podjetnike, delujoča podjetja in občane

 

 • podjetniško svetovanje in pomoč potencialnim podjetnikom
 • VEM ? Vse na Enem Mestu je informacijski center, ki predstavlja podporno okolje za mikro, mala in srednja podjetja
 • svetovanje in pomoč občanom (BO, invalidi, mladi, dijaki, študenti, podjetniki, kmeti ?.)

 

 

Razvoj človeških virov

 

 • izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja
 • izvajanje razvojnih projektov na področju človeških virov v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje
 • obveščanje in izobraževanje na področju socialnega podjetništva

 

 

Storitvena dejavnost

 

 • svetovanje in storitve s področja IKT
 • svetovanje in izvedba postavitve lastnih omrežij
 • nadzor nad delovanjem in vzdrževanje javnih e - točk
 • organizacija in izvedba računalniških izobraževanj
 • izdelava poslovnih načrtov za podjetja, pomoč pri pripravi prijav na javne razpise za naročnike (podjetja, podjetniki, društva, ?)
 • izvajanje postopkov javnega naročanja za inštitucije v Koroški regiji
 • splošno pravno svetovanje
 • računovodski servis
 • zbiranje, obdelava in posredovanje statističnih informacij.