+386 (0)2 82 17 860
info@alppeca.si

Info

Prijava na nove informacije A.L.P. Peca

RAZPISI

Ur. l. RS, št. 13 / 17.3.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

31.3.2017

Javni razpis SK75 2017 – Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Javni sklad RS za podjetništvo

(Slovenski podjetniški sklad)

12.5.2017

Javni razpis SK200 2017 – Semenski kapital – Lastniški vstop za rast inovativnih podjetij

Javni sklad RS za podjetništvo

(Slovenski podjetniški sklad)

21.4.2017

Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100 % (oziroma več kot 75 %) javni lasti z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb

Združenje mestnih občin Slovenije

17.4.2017

Ur. l. RS, št. 12 / 10.3.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za izbor projektov »spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij« (JR-ESS-PROŽNE OBLIKE UČENJA)

Ministrstvo za kulturo

20.4.2017

Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

7.4.2017

Javni razpis Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

12.4.2017

Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2017

Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in reševanje)

8.5.2017

Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2018 in 2019

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

17.5.2017

Javni razpis za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

12.5.2017

Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017

SPIRIT

17.5.2017

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2017 (oznaka: JR2–USP–2017).

Javna agencija za knjigo RS

10.4.2017

Ur. l. RS, št. 11 / 3.3.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti za izvajanje programov razdeljevanja viškov hrane socialno ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem v letu 2017

občina Ravne na Koroškem

16.3.2017

Javni razpis za izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se bodo v letu 2017 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje

občina Ravne na Koroškem

5.4.2017

Javni razpis za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

10.4.2017

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2018 in 2019

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

31.5.2017

Javni razpis za pridobitev licence za supervizorja v socialnem varstvu

Socialna zbornica Slovenije

3.4.2017

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2017 (v nadaljevanju: JR1–E–ZALOŽNIŠTVO–2017

Javna agencija za knjigo RS

3.4.2017

Ur. l. RS, št. 10 / 27.2.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017

SPIRIT

29.3.2017;

12.6.2017

Ur. l. RS, št. 9 / 24.2.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2018 in 2019

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

29.5.2017

Javni razpis Zbiranje ponudb za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017

občina Ravne na Koroškem

27.3.2017

Ur. l. RS, št. 8 / 17.2.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2017)

Javni sklad RS za podjetništvo

(Slovenski podjetniški sklad)

15.3.2017,

1.4.2017,

15.4.2017,

1.5.2017,

15.5.2017,

1.6.2017,

15.6.2017,

1.7.2017,

15.7.2017,

15.8.2017,

1.9.2017,

15.9.2017,

1.10.2017,

15.10.2017

oz do porabe sredstev

Javno povabilo za predložitev in sofinanciranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) in Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05)

SVRK

31.3.2017

Ur. l. RS, št. 6 / 10.2.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem v letu 2017 za raziskovalce iz Republike Slovenije

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

28.4.2017

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

27.3.2017

Ur. l. RS, št. 5 / 3.2.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

27.3.2017

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 – B/BL

Slovenski regionalno razvojni sklad

6.3.2017,

27.4.2017,

11.6.2017,

31.8.2017

Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP

Slovenski regionalno razvojni sklad

6.3.2017,

3.4.2017,

1.5.2017,

1.6.2017

Ur. l. RS, št. 4 / 27.1.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

45 dni od objave v razpisu

Ur. l. RS, št. 3 / 20.1.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis P7 2017 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Javni sklad RS za podjetništvo

10.2.2017,

10.6.2017

Ur. l. RS, št. 2 / 13.1.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

1. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

21.4.2017

Ur. l. RS, št. 88 / 30.12.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

1. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

31.3.2017

Ur. l. RS, št. 84 / 23.12.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (P7R 2016)

Javni sklad RS za podjetništvo (Slovenski podjetniški sklad)

1. 2. 2017,

1. 3. 2017,

1. 4. 2017,

1. 5. 2017,

1. 6. 2017,

1. 7. 2016,

1. 9. 2017,

1. 10. 2017

Javni razpis za program Fulbright za leto 2018 (225. JR)

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. 9. 2019.

Ur. l. RS, št. 81 / 16.12.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (218. JR)

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

do porabe sredstev oz. do 30.8.2017

Ur. l. RS, št. 79 / 9.12.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis »Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 1«

SPIRIT

13.1.2017,

15.5.2017,

15.5.2018,

15.5.2019Ur. l. RS, št. 72 / 18.11.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 44SUB-EVPOL16 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000

Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 45SUB-EVOB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa


Ur. l. RS, št. 64 / 14.10.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2015/2016 in v šolskem letu 2016/2017

Zavod RS za šolstvo

7.9.2017

 

Ur. l. RS, št. 63 / 7.10.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 42SUB-AVPO16 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za javni potniški promet na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 58ONS16

Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad)

do objave o zaključku razpisaUr. l. RS, št. 60 / 16.9.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

 

Ur. l. RS, št. 54 / 12.8.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaključku

Ur. l. RS, št. 53 / 5.8.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Usposabljanje na delovnem mestu - mladi

ZRSZ

do porabe sredstev oz do 31.5.2017

Ur. l. RS, št. 47 / 1.7.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

1. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju javnega razpisa

Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016 in 2017

Center RS za poklicno izobraževanje

do porabe sredstev oz. do 30.6.2017

Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 – Prvi kapitalski vstopi (TNI 16/17)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

30.1.2017;

27.3.2017

Javni razpis sofinanciranja podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European University Institute (EUI) za leto 2017 (211. JR)

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

31.3.2017

Ur. l. RS, št. 41 / 10.6.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016–2018)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

7.12.2016,

22.2.2017,

oz do porabe sredstev

 r. l. RS, št. 32 / 6.5.2016

 

Ur. l. RS, št. 31 / 29.4.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

1. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju razpisa

 

 

Ur. l. RS, št. 28 / 15.4.2016

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 40SUB-LS16 Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

Slovenski okoljski sklad
(EKO sklad)

do objave o zaključku

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16

Slovenski okoljski sklad
(EKO sklad)

do objave o zaključku

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

Slovenski okoljski sklad
(EKO sklad)

do objave o zaključku

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 57LS16

Slovenski okoljski sklad
(EKO sklad)

do objave o zaključku

    

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Ur. l. RS, št.98/18.12.2015

Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija (referenčna številka: 4300-117/2015)

SVRK

12.2.2016 prvo odpiranje

Ur. l. RS, št.98/18.12.2015

Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska (Referenčna številka: 4300-116/2015)

SVRK

12.2.2016 prvo odpiranje

Ur. l. RS, št.98/18.12.2015

Objava javnega razpisa "Spodbujanje pripravništev" - leto 2015 - ESS

Socialna zbornica RS

19.1.2016 prvo odpiranje